تبلیغات
فصلی تازه - دوست داشتن در مقابل استفاده كردن
اطلاعیه ها
دوست داشتن در مقابل استفاده كردن
تاریخ ایجاد مطلب : شنبه 23 بهمن 1389.:نویسنده: حسین


دوست داشتن در مقابل استفاده كردن
 
  زمانیكه مردی در حال پولیش كردن اتوموبیل جدیدش بود كودك 4 ساله اش  تكه سنگی را بداشت و  بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.
مرد آنچنان عصبانی شد كه دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محكم پشت دست او زد بدون انكه به دلیل خشم متوجه شده باشد كه با آچار پسرش را تنبیه نموده
در بیمارستان به سبب شكستگی های فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد
 
وقتی كه پسر چشمان اندوهناك پدرش را دید از او پرسید "پدر كی انگشتهای من در خواهند آمد" !
آن مرد آنقدر مغموم بود كه هچی نتوانست بگوید به سمت اتوبیل برگشت وچندین باربا لگدبه آن زد حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی كه پسرش روی آن انداخته بود  نگاه می كرد . او نوشته بود " دوستت دارم پدر" روز بعد آن مرد خودكشی كرد

كابر گرامی نظر فراموش نشود.موضوع: آموزنده , 
برچسب: دوست داشتن ,  عشق ,  افسوس , 
نظرات ()